SoftMarketing i jego znaczenie w budowaniu wizerunku.

Soft Marketing

Softmarketing – inaczej marketing miękki jako idea związana z kreowaniem wizerunku marki odnosi się do działań ukierunkowanych na transakcje kupna sprzedaży poprzez kreowanie interakcji społecznych i badania rynkowe dotyczące preferencji i trendów w zachowaniach konsumentów.

Z teoretycznego punktu widzenia softmarketing jako kategoria działań marketingowych odnosi się docelowo do rynku produktów spożywczych. Soft – market natomiast utożsamiany bywa w miejscem, w którym powstaje publiczny zakład handlowy, zaś niewydolność rynku często związana jest z błędną alokacją zasobów
Przyjmuje się jednocześnie założenie, że bez względu na to, czy sprzedaż odbywa się online czy offline, klienci z natury są przestraszeni i sceptyczni, zatem podstawowym aspektem działalności organizacji staje się zmiana postaw i opinii społecznych poprzez kreowanie i utrzymywanie więzi i interakcji międzyludzkich. Idea soft-marketingu pojawiał się w latach 70-tych XX wieku, kiedy dokonano odkrycia, że sklepy w rzeczywistości sprzedają ok. 10% zasobów. Błędna alokacja zasobów w powiązaniu z twardymi technikami sprzedaży wymagały natychmiastowego przerejestrowania, w celu zagwarantowania sprzedaży co najmniej 70% zasobów.

 

Softmarketing – idea i podstawowe założenia.

Kampanie soft koncentrują się z założenia na inicjatywach zachęcających do zaangażowania, rozwój i interakcji, pozwalających na budowanie i utrzymywanie świadomości marki. Niektóre z nich ukierunkowane są na podtrzymaniu szacunku do zespołu wykonawczego, co zachęcać ma do nawiązania interakcji. Zauważyć zatem należy, że soft marketing skupia się przede wszystkim na tworzeniu interakcji pozwalających na kształtowanie wizerunku marki – kluczem działalności marketingowej nie jest zatem sama sprzedaż jako taka, lecz pozyskiwanie odbiorców komunikatów poprzez nawiązywanie relacji i budowanie więzi. Tak rozumiany marketing, skoncentrowany wokół ludzi – zarówno wokół grupy wewnętrznej, stanowiącej część organizacji – jak i grup zewnętrznych – nabywców i potencjalnych nabywców z założenia ma utrzymywać relacje inwestorskie dzięki budowaniu lojalności konsumenta. Lojalność konsumenta jest gwarancją daleko idących zysków, natomiast wspieranie szacunku do zespołów organizacyjnych, jako element kultury organizacyjnej, pozwala na generowanie wyższych zysków dzięki obopólnej satysfakcji.
Korzyść w soft marketingu rozumiana jest dwojako – podstawą uzyskania korzyści materialnej jest wygenerowanie pakietu korzyści niematerialnych, które będą dostarczać konsumentowi, odbiorcy satysfakcji, wspierając jego lojalność wobec marki. Każdy wynik prowadzonych badań społecznych musi być zatem wynikiem mierzalnym i poddawalnym ocenie – efektywność badań marketingowych w kampaniach soft mierzona jest na podstawie możliwości modyfikacji produktu i sprzedaży. Elastyczność procesowa ujmowana w kategorii tworzenia zdolności jakościowej procesów nie posiada parametrów technicznych, przez co ustalenie górnych i dolnych granic tolerancji nie jest możliwe. Tym samym „soft marketing” nie bazuje na ściśle zdefiniowanych parametrach technicznych, jego ideą jest kreowanie elastyczności procesowej opartej na opiniach i emocjach konsumentów i odbiorców. Soft-marketing bazuje zatem na teoriach zachowań konsumenckich, rynkowych powiązaniach z trendami zakupowymi i nastrojami społecznymi.

 

Soft – selling jako podstawa softmarketingu.

Soft selling – podstawa miękkiego marketingu to idea skupiająca się na identyfikacji potrzeb nabywców, zarówno tych znanych jak i ukrytych. Fundamentem miękkiej sprzedaży są badania i opinie rynkowe, a sama sprzedaż dla soft-marketingu jest z założenia kreowana w oparciu o bardziej subtelne i przypadkowe, przyjazne komunikaty rynkowe. W przeciwieństwie do hard-marketingu soft nie przyjmuje technik agresywnych, a komunikaty sprzedażowe tworzone są z myślą o uniknięciu irytacji klienta, odbiorcy komunikatu. Termin „soft” skupia się na sposobach komunikacji nieagresywnych, ukierunkowanych docelowo na konsumenta, których celem ma być zachęcenie przez wskazanie odniesienia do stopnia zaspokajanych potrzeb.
Uczynienie technik sprzedaży technikami soft wymaga podejścia skoncentrowanego na rynku, postrzeganego jako kapitał społeczny. W efekcie przyjmuje się, że podstawą soft marketingu jest budowanie relacji – czyli skupienie się na marketingu relacji w celu budowania dobrych relacji z klientami. Komunikacja emocjonalna jako wyznacznik technik soft to dobór odpowiednich technik komunikacji emocjonalnej, skoncentrowanych na stworzeniu wspólnej przestrzeni między sprzedającym a kupującym. Ciche podejście do klienta natomiast oznacza łagodny, pasywny ton konwersacji, który nie będzie agresywnie odstraszał i zniechęcał klientów i potencjalnych nabywców. Komunikacja podprogowa zapewnia skuteczny przekaz informacji i pozostawianie śladów pamięciowych, luźnych i przyjaznych skojarzeń z marką (np. Coka Cola).

 

Softmarketing skills – umiejętności kluczowe w miękkim marketingu.

Driven – z determinacją dąż do celu – skuteczna motywacja jest gwarancją  jakości, sprzedawca winien być zatem skoncentrowany na zapewnieniu możliwości zaspokojenia potrzeb konsumenta. Jako technika sprzedażowa „napędzanie” opiera się na głębokim researchu rynku i wysokiej motywacji pozwalającej na określenie potrzeb i wykrycie sposobów na ich zaspokojenie. Głęboka motywacja staje się tu kluczem działalności marketingowej.
Kreatywność i Pasja – sprzedawca winien z pasją podchodzić do swojej pracy i w umiejętny, emocjonalny sposób komunikować nabywcy wszelkie korzyści i potencjalne korzyści płynące z zakupu towaru. Kreatywność oznacza elastyczność i wysokie dostosowanie technik sprzedaży i metod komunikacji do specyfiki rynku i odbiorcy indywidualnego.

Udostępnij:
Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Soft Marketing
Na czym należy się skupić w soft marketingu?

Prowadzenie biznesu w internecie nie zawsze jest łatwe. Oprócz posiadanych predyspozycji przyda się odpowiednia wiedza jak prowadzić strategie marketingowe oraz także wiedza na czym należy się skoncentrować oraz jaką jeszcze wiedzę należy zdobyć, na jakie pytania należy znać odpowiedź. Na całe szczęście internet jest świetnym miejsce nie tylko do prowadzenia …

Podoba Ci się ten Blog? Udostępnij :-)